skip to Main Content

privacy reglement

Privacy statements:

  • Wij als vereniging maken geen gebruik van diensten van derden.
  • Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n).
  • Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal één gebruikersnaam en één wachtwoord.
  • Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up en verklaren dat er periodiek een back-up wordt gemaakt van de gegevens op de computer(s).
  • Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.
  • Het privacy statement van de vereniging maakt integraal onderdeel uit van het Huishoudelijk Reglement.
  • De vereniging accepteert alleen leden die een inschrijfformulier voor akkoord hebben ondertekend en hij/zij akkoord gegaan zijn met de daarbij bijgevoegde statuten en het Huishoudelijk Reglement.
  • In onze vereniging hebben alleen het dagelijks bestuur en geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de vereniging.

 

Korenfestival Tiel

Het was weer erg gezellig.

 

 

Back To Top